Statistikdatabasen
Arbetskraftskostnader (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007, löpande priser. Kvartal 1993K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 110 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med EU:s krav på att medlemsländernas räkenskaper bl. a. skall vara jämförbara, ändras sammansättningen av bransch ”E36-E37 vattenförsörjning och avloppsrening” och ”E38-39 avfallshantering, återvinning, sanering” till ”E36 vattenförsörjning” och ”E37_39 avlopp, avfallshantering, återvinning och sanering” Ändringen är gjord i samband med publiceringen den 13 september 2019.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
mnkr
Löner och sociala avgifter (D1):
mnkr
Egentliga löner (D11):
mnkr
Sociala avgifter (D12):
mnkr
Löneskatter (D29C):
mnkr
Referenstid
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
Under kvartalet
Löner och sociala avgifter (D1):
Under kvartalet
Egentliga löner (D11):
Under kvartalet
Sociala avgifter (D12):
Under kvartalet
Löneskatter (D29C):
Under kvartalet
Datatyp
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
Flöde
Löner och sociala avgifter (D1):
Flöde
Egentliga löner (D11):
Flöde
Sociala avgifter (D12):
Flöde
Löneskatter (D29C):
Flöde
Pristyp
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
Löpande Priser
Löner och sociala avgifter (D1):
Löpande Priser
Egentliga löner (D11):
Löpande Priser
Sociala avgifter (D12):
Löpande Priser
Löneskatter (D29C):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D29C):
Nej
Säsongsrensad
Arbetskraftskostnad (D1+D29C):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D29C):
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR01039C