Arbetskraftskostnader (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007, löpande priser. Kvartal 1993K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-09-14 Arbetsgivares sociala avgifter har uppdaterats för perioden 2006-2013 då hänsyn nu tagits till nedsättningen av avgiften för unga och äldre. Detta har påverkat fördelningen av de sociala avgifterna mellan näringslivet och offentliga myndigheter. Totala sociala avgifterna för hela ekonomin är oförändrad för perioden. För näringslivet har de sociala avgifterna justerats ned och löneskatterna upp lika mycket.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-07-30
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
mnkr
Löner och sociala avgifter (D1):
mnkr
Egentliga löner (D11):
mnkr
Sociala avgifter (D12):
mnkr
Löneskatter (D293):
mnkr
Referenstid
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
Under kvartalet
Löner och sociala avgifter (D1):
Under kvartalet
Egentliga löner (D11):
Under kvartalet
Sociala avgifter (D12):
Under kvartalet
Löneskatter (D293):
Under kvartalet
Datatyp
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
Flöde
Löner och sociala avgifter (D1):
Flöde
Egentliga löner (D11):
Flöde
Sociala avgifter (D12):
Flöde
Löneskatter (D293):
Flöde
Pristyp
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
Löpande Priser
Löner och sociala avgifter (D1):
Löpande Priser
Egentliga löner (D11):
Löpande Priser
Sociala avgifter (D12):
Löpande Priser
Löneskatter (D293):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D293):
Nej
Säsongsrensad
Arbetskraftskostnad (D1+D293):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D293):
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR01039C