Statistikdatabasen
Arbetskraftsinsats (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med EU:s krav på att medlemsländernas räkenskaper bl. a. skall vara jämförbara, ändras sammansättningen av bransch ”E36-E37 vattenförsörjning och avloppsrening” och ”E38-39 avfallshantering, återvinning, sanering” till ”E36 vattenförsörjning” och ”E37_39 avlopp, avfallshantering, återvinning och sanering” Ändringen är gjord i samband med publiceringen den 13 september 2019.
Korrigering 2020-09-17: Tabellen har korrigerats kvartal 1-2 2020. Korrigeringen avser Arbetade timmar i 1 000 000-tal och Arbetade timmar volymförändring.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-17
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
personer i 1000-tal
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
procent
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
faktiska timmar i 1000 000-tal
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
procent
Referenstid
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kvartalet
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Under kvartalet
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Under kvartalet
Datatyp
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Medel
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Flöde
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Flöde
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Nej
Medelantal sysselsatta, volymförändring motsv. period föregående år, procent:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Nej
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring motsv. period föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000025O