Nationalräkenskaper (BNP), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Förändring från föregående kvartal, procent:
procent
Kontakt
Mats Haglund, SCB
Telefon: +46 010-479 45 05
Fax: +46
e-post: mats.haglund@scb.se
Marcus van der Poll, SCB
Telefon: +46 010-479 47 62
Fax: +46
e-post: Marcus.vanderPoll@scb.se
Senast uppdaterad
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
2014-07-30
Förändring från föregående kvartal, procent:
2014-07-30
Referenstid
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Förändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Förändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Skapad datum
2019-05-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101AW