Nationalräkenskaper (BNP), volymförändring. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-07-30
Kontakt
Mats Haglund, SCB
+46 010-479 45 05
mats.haglund@scb.se

Marcus van der Poll, SCB
+46 010-479 47 62
Marcus.vanderPoll@scb.se

Enhet
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Förändring från föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Förändring från föregående kvartal, procent:
Kvartal
Datatyp
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Flöde
Förändring från föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Förändring från föregående kvartal, procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101AW