Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS95), kontoindelning, efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser. År 1980 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Sektorräkenskaperna har uppdaterats och stämts av mot produkträkenskaperna för perioden 1980-1992 i samband med publicering 2013-09-13.
Transaktionsposterna kan indelas i olika konton i enlighet med ENS95.
Kontoindelningen väljs i form av grupper i listrutan vid transaktionspost.
För att ångra val av konton tryck på länken Variabler överst på sidan.
transaktionspost
förädlingsvärde, brutto till baspris
Förädlingsvärde, brutto till baspris beräknas som produktion (P1) minus insatsförbrukning (P2).

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Transaktioner, mnkr:
mnkr
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Transaktioner, mnkr:
2014-05-30
Referenstid
Transaktioner, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Transaktioner, mnkr:
Flöde
Pristyp
Transaktioner, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101F9