Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS95), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser. År 1980 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sektorräkenskaperna har uppdaterats och stämts av mot produkträkenskaperna för perioden 1980-1992 i samband med publicering 2013-09-13.
transaktionspost
B1g BNP till marknadspris/förädlingsvärde brutto till baspris
BNP (bruttonationalprodukt) till marknadspris avser sektorn totala ekonomin (S1) och förädlingsvärde brutto till baspris avser de institutionella delsektorerna (S11, S12, S13, S14+15, S1N). Summan av de institutionella delsektorernas förädlingsvärde brutto till baspris resulterar således i BNP till marknadspris för totala ekonomin.

B1n NNP till marknadspris/förädlingsvärde netto till baspris
NNNP (nettonationalprodukt) till marknadspris avser sektorn totala ekonomin (S1) och förädlingsvärde netto till baspris avser de institutionella delsektorerna (S11, S12, S13, S14+15, S1N). Summan av de institutionella delsektorernas förädlingsvärde netto till baspris resulterar således i NNP till marknadspris för totala ekonomin.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Transaktioner, mnkr:
mnkr
Referenstid
Transaktioner, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Transaktioner, mnkr:
Flöde
Pristyp
Transaktioner, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR01013J