Arbetade timmar (ENS95), kalenderkorrigerade och säsongsrensade efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-07-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
timmar
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
procent
kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
timmar
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
procent
Referenstid
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Under kvartalet
kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Under kvartalet
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Flöde
kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Flöde
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Ja
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Ja
kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Nej
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal:
Nej
Kalenderkorrigerade, 1 000 000-tal, volymförändring motsv. period f g år, proc:
Nej
kalenderkorrigerade och säsongrensade, 1 000 000-tal:
Ja
Säsongrensade, 1 000 000-tal, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101BG