BNP från produktionssidan (ENS95), kalenderkorrigerad och säsongrensad efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 25 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
mnkr
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
2014-07-30
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
2014-07-30
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
2014-07-30
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
2014-07-30
Referenstid
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Under kvartalet
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Kalenderkorrigerad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Nej
Kalenderkorrigerad, volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Ja
Kalenderkorrigerad och säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101BC