Arbetskostnader (ENS95) efter näringsgren SNI 2007, löpande priser. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-07-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Arbetskostnad (D1+D293):
mnkr
Löner och sociala avgifter (D1):
mnkr
Egentliga löner (D11):
mnkr
Sociala avgifter (D12):
mnkr
Löneskatter (D293):
mnkr
Referenstid
Arbetskostnad (D1+D293):
Under kvartalet
Löner och sociala avgifter (D1):
Under kvartalet
Egentliga löner (D11):
Under kvartalet
Sociala avgifter (D12):
Under kvartalet
Löneskatter (D293):
Under kvartalet
Datatyp
Arbetskostnad (D1+D293):
Flöde
Löner och sociala avgifter (D1):
Flöde
Egentliga löner (D11):
Flöde
Sociala avgifter (D12):
Flöde
Löneskatter (D293):
Flöde
Pristyp
Arbetskostnad (D1+D293):
Löpande Priser
Löner och sociala avgifter (D1):
Löpande Priser
Egentliga löner (D11):
Löpande Priser
Sociala avgifter (D12):
Löpande Priser
Löneskatter (D293):
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskostnad (D1+D293):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D293):
Nej
Säsongsrensad
Arbetskostnad (D1+D293):
Nej
Löner och sociala avgifter (D1):
Nej
Egentliga löner (D11):
Nej
Sociala avgifter (D12):
Nej
Löneskatter (D293):
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101AZ