Arbetsproduktivitetsutvecklingen i näringslivet, säsongrensad efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Serien är en säsongrensad indikator på arbetsproduktiviteten i näringslivet beräknad som en kvot mellan förädlingsvärde och arbetade timmar som säsongrensats separat. För mer information om arbetsproduktivitetsmåttet se artikeln Produktivitet i Nationalräkenskaperna, s. 21-24 i Sveriges ekonomi nr 3 2012. http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv212.pdf

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-07-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
index 2013=100:
index
Volymförändring föregående kvartal, procent:
procent
Referenstid
Volymförändring föregående kvartal, procent:
Under kvartalet
Datatyp
index 2013=100:
Flöde
Volymförändring föregående kvartal, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
index 2013=100:
Ja
Volymförändring föregående kvartal, procent:
Ja
Säsongsrensad
index 2013=100:
Ja
Volymförändring föregående kvartal, procent:
Ja
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101BN