Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter (ENS95) efter ändamål COFOG. År 1993 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

myndighet Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

ändamål COFOG Markera minst ett värde

Totalt 78 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

myndighet
Offentliga myndigheter är summan av statliga och kommunala myndigheter. I staten ingår även socialförsäkringsområdet. Kommunala myndigheter är summan av primärkommuner, landsting och svenska kyrkan. Svenska kyrkan ingår fr o m 1 januari 2000 i hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
myndighet
Offentliga myndigheter är summan av statliga och kommunala myndigheter. I staten ingår även socialförsäkringsområdet. Kommunala myndigheter är summan av primärkommuner, landsting och svenska kyrkan. Svenska kyrkan ingår fr o m 1 januari 2000 i hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
tabellinnehåll
Volymindex år 2005=100
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Volymförändring, procent
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Volymförändring, procent
Fastprisberäkningen i nationalräkenskaperna görs för varje år i närmast föregående års priser. Uppgifterna kedjas därefter till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2005=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Löpande priser, mnkr:
2013-09-13
Volymindex år 2005=100:
2013-09-13
Volymförändring, procent:
2013-09-13
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under året
Volymindex år 2005=100:
Under året
Volymförändring, procent:
Under året
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2005=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2005=100:
2005
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101T1