Hushållens konsumtionsutgifter (ENS95) efter ändamål COICOP. År 1980 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

ändamål COICOP Markera minst ett värde

Totalt 155 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Löpande priser, mnkr
COICOP - Classification of individual consumption by purpose.
Volymindex år 2005=100
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Volymförändring, procent
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Volymförändring, procent
COICOP - Classification of individual consumption by purpose.
Prisförändring, procent
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
år
2012
Preliminära uppgifter. Siffrorna är beräknade som summan av fyra kvartalsberäkningar.
2013
Preliminära uppgifter. Siffrorna är beräknade som summan av fyra kvartalsberäkningar.
tabellinnehåll: Löpande priser, mnkr , ändamål COICOP : 12 övriga varor o tjänster
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 fr.o.m. 2003.
tabellinnehåll: Volymförändring, procent , ändamål COICOP : 12 övriga varor o tjänster
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 fr.o.m. 2003.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 10 utbildning
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 101 utbildning
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 12 övriga varor o tjänster
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 124 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 1240 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 12401 barnomsorg
På grund av omklassificering av COICOP 101 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 finns ett brott i tidsserien i löpande priser. Därför redovisas ej volymindex, volymförändring eller prisförändring för dessa poster före 2004.
tabellinnehåll: Volymindex år 2005=100 , ändamål COICOP : 124 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.

tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 124 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.

tabellinnehåll: Volymindex år 2005=100 , ändamål COICOP : 1240 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.

tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 1240 omsorgstjänster för barn, äldre och funktionshindrade
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.

tabellinnehåll: Volymindex år 2005=100 , ändamål COICOP : 12401 barnomsorg
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.

tabellinnehåll: Prisförändring, procent , ändamål COICOP : 12401 barnomsorg
På grund av omklassificering av COICOP 10 och COICOP 124 mellan 2002 och 2003 är det inte möjligt att beräkna fasta priser, referensår 2000, volymförändring eller prisförändring för denna post fr o m 2003.


Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2005=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Prisförändring, procent:
procent
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kalenderåret
Volymindex år 2005=100:
Under kalenderåret
Volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Prisförändring, procent:
Under kalenderåret
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2005=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Prisförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Prisförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2005=100:
2005
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101R1