BNP och förädlingsvärde (ENS95) efter producent och transaktionspost. År 1993 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

producent och transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Alla ej branschfördelade poster avser näringsliv.
tabellinnehåll
Volymindex år 2005=100
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
Volymförändring, procent
I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
tabellinnehåll: Löpande priser, mnkr , producent och transaktionspost: näringsliv, förädlingsvärde till marknadspris
Utgörs av förädlingsvärde till baspris, produktskatter - ej branschfördelad post (+) och produktsubventioner - ej branschfördelad post (-) i näringslivet.
tabellinnehåll: Löpande priser, mnkr , producent och transaktionspost: näringsliv, produktskatter - ej branschfördelad post (+)
Större delen av denna post har kalkylerats.
tabellinnehåll: Volymförändring, procent , producent och transaktionspost: näringsliv, produktskatter - ej branschfördelad post (+)
Större delen av denna post har kalkylerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-09-13
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Volymindex år 2005=100:
index
Volymförändring, procent:
procent
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under året
Volymindex år 2005=100:
Under året
Volymförändring, procent:
Under året
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Volymindex år 2005=100:
Flöde
Volymförändring, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Volymförändring, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Volymindex år 2005=100:
Nej
Volymförändring, procent:
Nej
Bastid
Volymindex år 2005=100:
2005
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101P9