Hushållens sparkvot (ENS95), summa 4 kvartal. År 1993 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen avser hushåll inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Sparkvot:
procent
Referenstid
Sparkvot:
Under kalenderåret
Datatyp
Sparkvot:
Pristyp
Sparkvot:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Sparkvot:
Nej
Säsongsrensad
Sparkvot:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101K4