Hushållens konsumtionsutgifter (ENS95) efter ändamål COICOP. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ändamål Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.
COICOP - Classification of indivdual consumption by purpose.
tabellinnehåll
Löpande priser, mnkr
Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.
Fasta priser, referensår 2013, mkr
Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent
Då Utländska besökares konsumtion är en avdragspost redovisas värdena här med negativt tecken.
tabellinnehåll: Fasta priser, referensår 2013, mkr , ändamål: 10 utbildning
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 för åren före 2004.
tabellinnehåll: Volymförändring motsvarande period föregående år, procent , ändamål: 10 utbildning
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 för åren före 2004.
tabellinnehåll: Fasta priser, referensår 2013, mkr , ändamål: 12 övriga varor och tjänster
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 för åren före 2004.
tabellinnehåll: Volymförändring motsvarande period föregående år, procent , ändamål: 12 övriga varor och tjänster
På grund av omklassificeringar mellan åren 2002 och 2003 från COICOP 12 - Övriga varor och tjänster - till COICOP 10 - Utbildning - är det inte möjligt att beräkna referensårspriser för COICOP 10 för åren före 2004.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Löpande priser, mnkr:
2014-07-30
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
2014-07-30
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
2014-07-30
Referenstid
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Pristyp
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, referensår 2013, mkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101K5