Hushållens disponibla inkomster (ENS95) efter transaktionspost. Kvartal 1993K1 - 2014K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 85 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga poster i denna tabell avser löpande priser utom posten disponibel inkomst, reala värden, referensår t-1.
Tabellen avser hushåll inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-30
Kontakt
Andreas Lennmalm, SCB
+46 010-479 46 59
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Disponibla inkomster, mnkr:
mnkr
Referenstid
Disponibla inkomster, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Disponibla inkomster, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Disponibla inkomster, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Disponibla inkomster, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0101I0