BNP från användningssidan (ENS95), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad löpande priser. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

användning Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
mnkr
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
2014-07-30
Referenstid
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad, löpande priser, mnkr:
Ja
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101BP