BNP från användningssidan (ENS95), försörjningsbalans efter användning, säsongrensad fasta priser. Kvartal 1993K1 - 2014K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

användning Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

I samband med en översyn av vilka serier som publiceras i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal har ändringar jämfört med tidigare gjorts, se mer på www.scb.se/NR0103

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
mnkr
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
procent
Kontakt
Andreas Lennmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 59
Fax: +46
e-post: nrinfo@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
2014-07-30
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
2014-07-30
Referenstid
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Under kvartalet
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Under kvartalet
Datatyp
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Flöde
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Flöde
Pristyp
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Fasta Priser
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Nej
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Nej
Säsongsrensad
Säsongrensad, fasta priser referensår 2013, mnkr:
Ja
Säsongrensad, volymförändring föregående period, procent:
Ja
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
NR0101M1