Miljöskyddskostnader i industrin efter kostnadsslag och miljöområde enligt näringsgren SNI 2002. År 2003 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag

Totalt 5 Valda

Sök

miljöområde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-09-28
Kontakt
Martin Villner, SCB
+46 010-479 45 61
martin.villner@scb.se

Enhet
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
miljoner kronor
Datatyp
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Flöde
Pristyp
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1302AL