Löpande miljöskyddskostnader i industrin efter näringsgren SNI 2007 och miljöområde. År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

miljöområde

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Revidering 2017-10-12. Data för år 2015 har reviderats.
Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas.
Näringsgren 35x avser el-, gas- och värmeverk. Näringsgren 36x avser vattenförsörjning (specifikt vattenrening)
näringsgren SNI 2007
7-33+35-36 Totalt
7-33+35-36 gruvor o mineralutvinningsind (SNI 07-09), tillverkningsind (SNI 10-33), el-, gas- och värmeverk samt vattenverk (SNI 35-36)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-10
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Löpande miljöskyddskostnader, miljoner kronor:
miljoner kronor
Relativa medelfelet i procent:
procent
Datatyp
Löpande miljöskyddskostnader, miljoner kronor:
Flöde
Relativa medelfelet i procent:
Flöde
Pristyp
Löpande miljöskyddskostnader, miljoner kronor:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande miljöskyddskostnader, miljoner kronor:
Nej
Relativa medelfelet i procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande miljöskyddskostnader, miljoner kronor:
Nej
Relativa medelfelet i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1302AA