Miljöskyddskostnader i industrin efter kostnadsslag och miljöområde. År 1997 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kostnadsslag

Totalt 5 Valda

Sök

miljöområde

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1997 års statistik inkuderar enbart värden för bransch 10-36 samt 40. Därefter är framtagen statistik för bransch 10-36 samt 40-41.
Värden gällande bransch 23 under 1999 och 2000 är hämtade från 1997 års undersökning. Orsak är dåligt underlag i 1999/2000 års undersökning inom denna bransch.
Kärnkraftsverken ingår

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-10-16
Kontakt
Martin Villner, SCB
+46 010-479 45 61
martin.villner@scb.se

Enhet
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
miljoner kronor
Datatyp
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1302A5