Löpande miljöskyddskostnader i industrin efter näringsgren SNI92 och miljöområde. År 1997 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92 Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

miljöområde

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor
Uppgifterna för luft inom stål- och metallverk (SNI 27) samt annat miljöområde än luft, vatten eller avfall inom el-, gas- och värmeverk (SNI 40) är mycket osäkra för 1997, men ges som kompletterande information i avrundad form
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor
1997 års statistik inkuderar enbart värden för bransch 10-36 samt 40. Därefter är framtagen statistik för bransch 10-36 samt 40-41.
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor
Värden gällande bransch 23 under 1999 och 2000 är hämtade från 1997 års undersökning. Orsak är dåligt underlag i 1999/2000 års undersökning inom denna bransch.
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor
Kärnkraftsverken ingår
tabellinnehåll
Relativa felmarginalen i procent
Mått på osäkerheten erhålls i direkt anslutning till redovisade kostnadsuppgifter om denna tabell väljs samtidigt. Osäkerheten anges i form av relativa felmarginalen, RF, i procent. Ett 95 %-igt konfidensintervall fås genom att multiplicera angivet belopp med +/- 2x(variationskoefficienten). En variationskoefficient på 50 innebär således ett intervall på +/- 100 procent. Den undre gränsen bör dock i verkligheten utgöras av de kostnader som rapporterats i de fall dessa är större än den undre gränsen i konfidensintervallet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-10-16
Kontakt
Martin Villner, SCB
+46 010-479 45 61
martin.villner@scb.se

Enhet
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
miljoner kronor
Relativa felmarginalen i procent:
procent
Datatyp
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Flöde
Relativa felmarginalen i procent:
Flöde
Pristyp
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Relativa felmarginalen i procent:
Nej
Säsongsrensad
Löpande miljöskyddskostnader i industrin, miljoner kronor:
Nej
Relativa felmarginalen i procent:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1302A3