Miljöskatter efter näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Skatterna representerade här är endast de som går att fördela på branschnivå. Totala miljöskatterna finns publicerade som färdig tabell på webbsidan.
Den nya branschindelningen SNI2007 används inom miljöräkenskaperna från och med år 2008. Den tidigare SNI2002 finns för åren 1993-2008.
tabellinnehåll
Energiskatt bränslen
Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa skatter hänförs till användningen av olika energiprodukter. De som rent fysiskt betalar in skatten till staten räknas inte här!
Energiskatt bränslen
Det är nationalräkenskaperna som branschfördelar dessa skatter genom de relevanta skattesatserna (årsmedelvärden) och förbrukad kvantitet av olika bränslen. Hänsyn tas till branschspecifika undantag från generella regler. Dessa undantag, med flera, finns beskrivna i skattelagstiftning och finns bl.a. i reguljära nyhetsbrev som Skatteverkets Ludvikaenhet ger ut (se http://www.skatteverket.se/)
Koldioxidskatt
Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa skatter hänförs till användningen av olika energiprodukter. De som rent fysiskt betalar in skatten till staten räknas inte här!
Koldioxidskatt
Det är nationalräkenskaperna som branschfördelar dessa skatter genom de relevanta skattesatserna (årsmedelvärden) och förbrukad kvantitet av olika bränslen. Hänsyn tas till branschspecifika undantag från generella regler. Dessa undantag, med flera, finns beskrivna i skattelagstiftning och finns bl.a. i reguljära nyhetsbrev som Skatteverkets Ludvikaenhet ger ut (se http://www.skatteverket.se/)
Svavelskatt
Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa skatter hänförs till användningen av olika energiprodukter. De som rent fysiskt betalar in skatten till staten räknas inte här!
Svavelskatt
Det är nationalräkenskaperna som branschfördelar dessa skatter genom de relevanta skattesatserna (årsmedelvärden) och förbrukad kvantitet av olika bränslen. Hänsyn tas till branschspecifika undantag från generella regler. Dessa undantag, med flera, finns beskrivna i skattelagstiftning och finns bl.a. i reguljära nyhetsbrev som Skatteverkets Ludvikaenhet ger ut (se http://www.skatteverket.se/)
Energiskatt el
Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa skatter hänförs till användningen av olika energiprodukter. De som rent fysiskt betalar in skatten till staten räknas inte här!
Energiskatt el
Det är nationalräkenskaperna som branschfördelar dessa skatter genom de relevanta skattesatserna (årsmedelvärden) och förbrukad kvantitet av olika bränslen. Hänsyn tas till branschspecifika undantag från generella regler. Dessa undantag, med flera, finns beskrivna i skattelagstiftning och finns bl.a. i reguljära nyhetsbrev som Skatteverkets Ludvikaenhet ger ut (se http://www.skatteverket.se/)
Fordonsskatt
Transportrelaterade skatter fördelas genom att använda fordonsbeståndet för olika branscher som nyckel. Fordonsskatten kan även fördelas på olika fordonsslag, nämligen personbil, buss, lastbil, släp och MC. Från och med 2014 används en förbättrad metod för att fördela ut fordonskatteintäkterna till ekonomiska aktörer som har resulterat i att hushållen ökat kraftigt och näringslivet minskat.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-10
Kontakt
Sebastian Constantino, SCB
+46 010-479 44 37
sebastian.constantino@scb.se

Enhet
Energiskatt bränslen:
mkr
Koldioxidskatt:
mkr
Svavelskatt:
mkr
Energiskatt el:
mkr
Fordonsskatt:
mkr
NOx-avgift:
mkr
Datatyp
Energiskatt bränslen:
Flöde
Koldioxidskatt:
Flöde
Svavelskatt:
Flöde
Energiskatt el:
Flöde
Fordonsskatt:
Flöde
NOx-avgift:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energiskatt bränslen:
Nej
Koldioxidskatt:
Nej
Svavelskatt:
Nej
Energiskatt el:
Nej
Fordonsskatt:
Nej
NOx-avgift:
Nej
Säsongsrensad
Energiskatt bränslen:
Nej
Koldioxidskatt:
Nej
Svavelskatt:
Nej
Energiskatt el:
Nej
Fordonsskatt:
Nej
NOx-avgift:
Nej
Skapad datum
2020-07-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001SV