Utsläpp till luft från transporter efter region (riksområden, NUTS 2), näringsgren SNI 2007 och ämne. År 1990 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att i tabellen över utsläpp från transporter ingår för närvarande endast vägtransporter. Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas nationalitet. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Metodiken för att skatta svenska ekonomiska aktörers utsläpp utomlands och för att kompensera för utländska aktörers utsläpp i Sverige är förenklad och utgår från följande antaganden: • Svenska aktörers utsläpp från vägtransporter utomlands är lika stor som utländska aktörers utsläpp i Sverige. • Nettot av svenska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter utomlands samt utländska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter i Sverige motsvaras av internationell bunkring av bränslen i svenska hamnar och flygplatser. D35 el-, gas- och värmeverk: Industriellt mottryck är fördelat på SNI. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
Nancy Steinbach, SCB
+46 010-479 40 97
nancy.steinbach@scb.se

Maria Lidén, SCB
+46 010-479 46 06
Maria.Liden@scb.se

Enhet
Ämne:
ton/kiloton, ton/kiloton koldioxidekvivalenter
Datatyp
Ämne:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ämne:
Nej
Säsongsrensad
Ämne:
Nej
Skapad datum
2020-07-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000015L