Förbränning av bränslen efter näringsgren SNI 2007 och bränsletyp. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

bränsletyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas nationalitet. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Metodiken för att skatta svenska ekonomiska aktörers utsläpp utomlands och för att kompensera för utländska aktörers utsläpp i Sverige är förenklad och utgår från följande antaganden: • Svenska aktörers utsläpp från vägtransporter utomlands är lika stor som utländska aktörers utsläpp i Sverige. • Nettot av svenska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter utomlands samt utländska aktörers utsläpp från sjötransporter och flygtransporter i Sverige motsvaras av internationell bunkring av bränslen i svenska hamnar och flygplatser. D35 el-, gas- och värmeverk: Industriellt mottryck är fördelat på SNI. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida.
Korrigerad 2018-05-08

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-26
Kontakt
Maria Lidén, SCB
+46 010-479 46 06
Maria.Liden@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
terajoule
Datatyp
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Nej
Skapad datum
2020-07-10
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1301AJ