Tillförsel av svavel från handelsgödsel efter region och grödgrupp. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1998/1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

grödgrupp

Totalt 5 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen bygger på uppgifter från 3400 lantbruksföretag (med mer än 150 standardarbetstimmar/år) i ett slumpmässigt urval som täcker hela Sverige. Statistiken i tabellerna är skattningar och ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Skattningar som baseras på mindre än 30 lantbruksföretag ersätts med två punkter (..).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-02-06
Kontakt
Ylva Andrist-Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
ylva.andrist-rangel@scb.se

Gunnel Wahlstedt, SCB
+46 010-479 62 45
gunnel.wahlstedt@scb.se

Enhet
Grödareal enl LBR, hektar:
hektar
Andel av grödarealen gödslad med svavel, procent:
procent
Tillförd mängd svavel, kg per hektar:
kg per hektar
Tillförd mängd svavel, ton:
ton
Referenstid
Grödareal enl LBR, hektar:
Andra torsdagen i juni resp. år (uppgiftslämnardatum till LBR)
Datatyp
Grödareal enl LBR, hektar:
Stock
Andel av grödarealen gödslad med svavel, procent:
Flöde
Tillförd mängd svavel, kg per hektar:
Flöde
Tillförd mängd svavel, ton:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Grödareal enl LBR, hektar:
Nej
Andel av grödarealen gödslad med svavel, procent:
Nej
Tillförd mängd svavel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd svavel, ton:
Nej
Säsongsrensad
Grödareal enl LBR, hektar:
Nej
Andel av grödarealen gödslad med svavel, procent:
Nej
Tillförd mängd svavel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd svavel, ton:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1001J1