Tillförsel av gödselmedel (utom kväve), ton, efter växtnäringsämne och gröda. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1998/1999 - 2015/2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

växtnäringsämne Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

gröda Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabeller i Statistikdatabasen avseende tillförsel av kväve och tillförsel av gödselmedel har korrigerats den 2014-06-26 för perioden 2010/11.
Undersökningen bygger på uppgifter från 3400 lantbruksföretag (med mer än 150 standardarbetstimmar/år) i ett slumpmässigt urval som täcker hela Sverige. Statistiken i tabellerna är skattningar och ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Skattningar som baseras på mindre än 30 lantbruksföretag ersätts med två punkter (..).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-22
Kontakt
Ylva Andrist-Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
ylva.andrist-rangel@scb.se

Gunnel Wahlstedt, SCB
+46 010-479 62 45
gunnel.wahlstedt@scb.se

Enhet
Kvantitet, ton, från handels- och stallgödsel:
ton
Kvantitet, ton, från handelsgödsel:
ton
Datatyp
Kvantitet, ton, från handels- och stallgödsel:
Flöde
Kvantitet, ton, från handelsgödsel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kvantitet, ton, från handels- och stallgödsel:
Nej
Kvantitet, ton, från handelsgödsel:
Nej
Säsongsrensad
Kvantitet, ton, från handels- och stallgödsel:
Nej
Kvantitet, ton, från handelsgödsel:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1001I1