Tillförsel av gödselmedel (utom kväve) efter växtnäringsämne, gröda och gödselslag. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1998/1999 - 2015/2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

växtnäringsämne Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

gröda Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

gödselslag Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabeller i Statistikdatabasen avseende tillförsel av kväve och tillförsel av gödselmedel har korrigerats den 2014-06-26 för perioden 2010/11.
Undersökningen bygger på uppgifter från 3400 lantbruksföretag (med mer än 150 standardarbetstimmar/år) i ett slumpmässigt urval som täcker hela Sverige. Statistiken i tabellerna är skattningar och ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Skattningar som baseras på mindre än 30 lantbruksföretag ersätts med två punkter (..).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-22
Kontakt
Ylva Andrist-Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
ylva.andrist-rangel@scb.se

Gunnel Wahlstedt, SCB
+46 010-479 62 45
gunnel.wahlstedt@scb.se

Enhet
Areal, hektar:
hektar
Tillförd mängd från handels- och stallgödsel, kg per hektar:
kg per hektar
Tillförd mängd från handelsgödsel, kg per hektar:
kg per hektar
Referenstid
Areal, hektar:
Andra torsdagen i juni resp. år (uppgiftslämnardatum till LBR)
Datatyp
Areal, hektar:
Stock
Tillförd mängd från handels- och stallgödsel, kg per hektar:
Flöde
Tillförd mängd från handelsgödsel, kg per hektar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Areal, hektar:
Nej
Tillförd mängd från handels- och stallgödsel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd från handelsgödsel, kg per hektar:
Nej
Säsongsrensad
Areal, hektar:
Nej
Tillförd mängd från handels- och stallgödsel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd från handelsgödsel, kg per hektar:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1001G1