Tillförsel av kväve efter region, grödgrupp och gödselslag. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1998/1999 - 2015/2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

grödgrupp

Totalt 5 Valda

Sök

gödselslag Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabeller i Statistikdatabasen avseende tillförsel av kväve och tillförsel av gödselmedel har korrigerats den 2014-06-26 för perioden 2010/11.
Undersökningen bygger på uppgifter från 3400 lantbruksföretag (med mer än 150 standardarbetstimmar/år) i ett slumpmässigt urval som täcker hela Sverige. Statistiken i tabellerna är skattningar och ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Skattningar som baseras på mindre än 30 lantbruksföretag ersätts med två punkter (..).
år, brutna
1998/1999
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.
2000/2001
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.
2002/2003
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.
2004/2005
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.
2006/2007
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.
2008/2009
T.o.m 2008/2009 ingår betesvall i denna redovisningsgrupp.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-22
Kontakt
Ylva Andrist-Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
ylva.andrist-rangel@scb.se

Gunnel Wahlstedt, SCB
+46 010-479 62 45
gunnel.wahlstedt@scb.se

Enhet
Areal, hektar:
hektar
Tillförd mängd växttillgängligt kväve, kg per hektar:
kg per hektar
Tillförd mängd kväve från handelsgödsel, kg per hektar:
kg per hektar
Tillförd mängd totalkväve från stallgödsel, kg per hektar:
kg per hektar
Referenstid
Areal, hektar:
Andra torsdagen i juni (uppgiftslämnardatum till LBR)
Datatyp
Areal, hektar:
Stock
Tillförd mängd växttillgängligt kväve, kg per hektar:
Flöde
Tillförd mängd kväve från handelsgödsel, kg per hektar:
Flöde
Tillförd mängd totalkväve från stallgödsel, kg per hektar:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Areal, hektar:
Nej
Tillförd mängd växttillgängligt kväve, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd kväve från handelsgödsel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd totalkväve från stallgödsel, kg per hektar:
Nej
Säsongsrensad
Areal, hektar:
Nej
Tillförd mängd växttillgängligt kväve, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd kväve från handelsgödsel, kg per hektar:
Nej
Tillförd mängd totalkväve från stallgödsel, kg per hektar:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1001A1