Hushållens vattenanvändning per typ av vattenförsörjning, efter region. Vart femte år 1995 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av vattenförsörjning Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Hushållens vattenanvändning omfattar både kommunalt vatten och enskilda vattentäkter. Till hushållen räknas även vattenanvändning i fritidshus, som kan ha antingen kommunalt eller enskilt vatten.
Tabellen innehåller uppgifter om vattenanvändning enligt gällande regionala indelningar. Äldre uppgifter om vattenanvändning per län och vattendistrikt har fördelats om för att underlätta jämförelser över tid.
typ av vattenförsörjning
kommunalt vatten
Kommunalt vatten är vatten som tillhandahålls via det kommunala vattenledningsnätet.
enskild vattentäkt permanentboende
Enskild vattentäkt permanentboende avser vatten från egen brunn eller samfällighet som används på fastigheter med folkbokförd befolkning.
enskild vattentäkt fritidsboende
Enskild vattentäkt fritidsboende avser vatten från egen brunn eller samfällighet som används på fastigheter utan folkbokförd befolkning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Datatyp
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001TA