Befolkningens anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vart femte år 1960 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

typ av anslutning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur stor del av den folkbokförda befolkningen som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Uppgifterna är framtagna för att kunna redovisa utvecklingen över tid på riksnivå och sträcker sig tillbaka till 1960. Uppgifterna från 1960 - 1995 är baserade på uppskattningar från Svenska vatten- och avloppsföreningen (VAV) och bör tolkas med viss försiktighet då fullständigheten inte kan garanteras. Statistiken från 2000 och framåt är baserad på en bearbetning av uppgifter i fastighetstaxeringsregistret som sambearbetats med uppgifter om folkbokförd befolkning enligt registret över totalbefolkningen.
För regionala studier av vatten- och avloppsanslutning hänvisas till följande tabeller:
-Antal småhusfastigheter efter region, fastighetstyp och avloppsanslutning.
-Antal småhusfastigheter efter region, fastighetstyp och vattenanslutning.
-Befolkningen efter region och typ av avloppsanslutning.
-Befolkningen efter region och typ av vattenanslutning.
tabellinnehåll
Ansluten till det kommunala nätet
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) med kommunal vatten- respektive avloppsanslutning samt folkbokförd befolkning knuten till flerbostadshus eller specialbostäder. Samtliga flerbostadshus och specialbostäder antas vara anslutna till kommunalt vatten- respektive avlopp.
Med kommunalt vatten avses att fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.
Ej ansluten till det kommunala nätet
Folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet (inklusive småhusenheter på lantbruksfastighet) som har annan vatten- respektive avloppsanslutning än kommunal. Även folkbokförd befolkning knuten till småhusfastighet där uppgift om vatten- respektive avloppsanslutning saknas räknas hit.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Ansluten till det kommunala nätet:
antal
Ej ansluten till det kommunala nätet:
antal
Hela befolkningen:
antal
Datatyp
Ansluten till det kommunala nätet:
Flöde
Ej ansluten till det kommunala nätet:
Flöde
Hela befolkningen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ansluten till det kommunala nätet:
Nej
Ej ansluten till det kommunala nätet:
Nej
Hela befolkningen:
Nej
Säsongsrensad
Ansluten till det kommunala nätet:
Nej
Ej ansluten till det kommunala nätet:
Nej
Hela befolkningen:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000YE