Vattenanvändning efter kommun och användargrupp 1995
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

användargrupp

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-06-29
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Datatyp
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Vattenanvändning, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0902A3