Industrins vattenutsläpp efter region och typ av utsläpp (avgränsad enligt SNI 2007). Uppdateras ej. År 2005 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av utsläpp

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-11-08
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Industrins vattenutsläpp:
1 000 kubikmeter
Referenstid
Industrins vattenutsläpp:
År 2005, 2010
Datatyp
Industrins vattenutsläpp:
Stock
Kalenderkorrigerad
Industrins vattenutsläpp:
Nej
Säsongsrensad
Industrins vattenutsläpp:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000143