Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

vägkategori

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Väglängd i km:
kilometer
Kontakt
Marcus Justesen, SCB
Telefon: +46 010-479 49 61
Fax: +46
e-post: Marcus.Justesen@scb.se
Senast uppdaterad
Väglängd i km:
2014-01-21
Referenstid
Väglängd i km:
1 januari resp år
Datatyp
Väglängd i km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Väglängd i km:
Nej
Säsongsrensad
Väglängd i km:
Nej
Skapad datum
2019-04-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PM