Statistikdatabasen
Inflyttning för permanent boende i fritidshus 1991-2004. Antal permanent bosatta fritidshus och antal personer efter region. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus. Med permanent bebodd avses att en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten/byggnaden både 2004 och 2005.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-04-29
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal fritidshus:
antal
Antal personer:
antal
Referenstid
Antal fritidshus:
1 januari
Antal personer:
1 januari
Datatyp
Antal fritidshus:
Flöde
Antal personer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal fritidshus:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal fritidshus:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Q5