Kust/strandlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns för tätorter med mer än 10 000 invånare efter tätort och kmzon. År 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 108 Valda

Sök

kmzon Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

strand/kustlängd i kilometer Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

strand/kustlängd i kilometer
strand/kustlängd opåverkad av bebyggelse
Med opåverkad av bebyggelse avses att ingen byggnad ligger inom 100 meter från strand/kustlinje.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-03-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Strand/kustlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns:
kilometer
Referenstid
Strand/kustlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns:
2000
Datatyp
Strand/kustlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns:
Stock
Kalenderkorrigerad
Strand/kustlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns:
Nej
Säsongsrensad
Strand/kustlängd inom kilometerzoner från tätortsgräns:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0814B1