Strandnära bebyggelse utanför tätort längs Sveriges västra kust efter region, byggnadsperiod, avstånd från strandlinjen och fritidshus/övrigt hus (uppdateras ej). År 1995
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 3 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 19 Valda

Sök

avstånd från strandlinjen Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

fritidshus/övrigt hus

Totalt 2 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-12-08
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Strandnära bebyggelse:
antal hus
Referenstid
Strandnära bebyggelse:
1 januari
Datatyp
Strandnära bebyggelse:
Stock
Kalenderkorrigerad
Strandnära bebyggelse:
Nej
Säsongsrensad
Strandnära bebyggelse:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000JD