Öar i Sverige efter region. År 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.
tabellinnehåll
Antal öar
Antal öar per kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.
Landareal på öar, ha
En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av t ex en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-08
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal öar:
antal
Landareal på öar, ha:
hektar
Omkrets på öar, km:
kilometer
Referenstid
Antal öar:
31 december respektive år
Landareal på öar, ha:
31 december respektive år
Omkrets på öar, km:
31 december respektive år
Datatyp
Antal öar:
Stock
Landareal på öar, ha:
Stock
Omkrets på öar, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal öar:
Nej
Landareal på öar, ha:
Nej
Omkrets på öar, km:
Nej
Säsongsrensad
Antal öar:
Nej
Landareal på öar, ha:
Nej
Omkrets på öar, km:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812AD