Statistikdatabasen
Landareal per småort (orter med 50-199 invånare), folkmängd och invånare per kvadratkilometer. (Uppdateras ej) Vart femte år 1995 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden för flera småorter år 2005 är reviderade den 2 oktober 2012, pga förbättrat dataunderlag.
** Småorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av småorten ligger.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-10-30
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Landareal, ha:
hektar
Folkmängd:
antal
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Referenstid
Landareal, ha:
31 december respektive år
Folkmängd:
31 december respektive år
Invånare per kvadratkilometer:
31 december respektive år
Datatyp
Landareal, ha:
Stock
Folkmängd:
Stock
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Landareal, ha:
Nej
Folkmängd:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Landareal, ha:
Nej
Folkmängd:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0811AA