Befolkningsutvecklingen i Sverige fördelat på urban och rural befolkning. Vart femte år 1800 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av område

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-12
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
karin.hedeklint@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Folkmängd, antal personer:
antal
Folkmängd, andel personer i procent:
andel i procent
Referenstid
Folkmängd, antal personer:
31 december respektive år
Folkmängd, andel personer i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd, antal personer:
Stock
Folkmängd, andel personer i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd, antal personer:
Nej
Folkmängd, andel personer i procent:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd, antal personer:
Nej
Folkmängd, andel personer i procent:
Nej
Skapad datum
2019-09-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CO