Statistikdatabasen
Befolkningsutvecklingen i Sverige fördelat på urban och rural befolkning. Vart femte år 1800 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av område

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
tabellinnehåll: Folkmängd, antal personer , typ av område: i tätort
Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistik. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-24
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Folkmängd, antal personer:
antal
Folkmängd, andel personer i procent:
andel i procent
Referenstid
Folkmängd, antal personer:
31 december respektive år
Folkmängd, andel personer i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd, antal personer:
Stock
Folkmängd, andel personer i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd, antal personer:
Nej
Folkmängd, andel personer i procent:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd, antal personer:
Nej
Folkmängd, andel personer i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CO