Skörd av energi- och odlingstorv i 1000-tal kubikmeter. År 1980 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av torv Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna om energitorv är insamlade av Sveriges Geologiska Undersökning enligt lagen om vissa torvfyndigheter (SFS 1985:620). Uppgifterna om odlingstorv är insamlade utan uppgiftslämnarskyldighet av Svenska Torvproducentföreningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-12
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Skörd:
1000 kubikmeter
Referenstid
Skörd:
31 december respektive år
Datatyp
Skörd:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skörd:
Nej
Säsongsrensad
Skörd:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0809A1