Utsläpp av försurande ämnen och växthusgaser vid torvförbränning efter typ av utsläpp. År 1990 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av utsläpp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vi har tidigare år redovisat grupperna co2, N2O och CH4. I år ersätter vi det måttet med GHG. Som är en sammanslagning av samtliga tre tidigare grupperna. Uttryckt i koldioxidekvivalenter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-12
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Utsläpp:
1000 ton/ ton
Referenstid
Utsläpp:
31 december respektive år
Datatyp
Utsläpp:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utsläpp:
Nej
Säsongsrensad
Utsläpp:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0809AD