Bearbetningskoncessioner för energitorv efter region. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är framtagna av SGU (Statens geologiska undersökningar).
Fram till 2017 -01-01 behövdes koncession för utvinning av energitorv. Efter 2017 sker prövning på annat sätt. Statistiken visar inte de nya utvinningsområden för energitorv som tillkommit efter 2017.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-12
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
antal:
antal
areal i hektar:
hektar
Referenstid
antal:
31 december respektive år
areal i hektar:
31 december respektive år
Datatyp
antal:
Stock
areal i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
antal:
Nej
areal i hektar:
Nej
Säsongsrensad
antal:
Nej
areal i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0809AB