Skörd av energitorv i 1000-tal kubikmeter. År 1982 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av torv

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är framtagna av SGU (Statens geologiska undersökningar).
Smultorv kan ingå i stycketorv.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-12
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Skörd av energtorv i 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Referenstid
Skörd av energtorv i 1000-tal kubikmeter:
31 december respektive år
Datatyp
Skörd av energtorv i 1000-tal kubikmeter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skörd av energtorv i 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Skörd av energtorv i 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0809AA