Fritidshusområden, landareal och antal hus efter region. Uppdateras ej längre. Vart femte år 2000 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fritidshusområden som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av området ligger.
region
F3111 Ljugarn (Gotland)
Ljugarn, tätort 2005 pga ny definition av tätorter.
vart 5:e år
2005
Värden för vissa fritidshusområden år 2005 är reviderade den 8 februari 2012. Se SM-publikation Fritidshusområden 2010, MI64SM1201, tabell 1

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-02-08
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Areal, ha:
ha
Antal fritidshus:
antal
Antal andra byggnader än fritidshus:
antal
Referenstid
Areal, ha:
31 december
Antal fritidshus:
31 december
Antal andra byggnader än fritidshus:
31 december
Datatyp
Areal, ha:
Stock
Antal fritidshus:
Stock
Antal andra byggnader än fritidshus:
Stock
Kalenderkorrigerad
Areal, ha:
Nej
Antal fritidshus:
Nej
Antal andra byggnader än fritidshus:
Nej
Säsongsrensad
Areal, ha:
Nej
Antal fritidshus:
Nej
Antal andra byggnader än fritidshus:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0806B1