Byggnader i fritidshusområden efter region. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

byggnadstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fritidshusområde
Koncentration av minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Avståndet mellan fritidshusen är inte mer än 150 meter.
Fritidshus
Småhus utan folkbokförd befolkning
Småhus
Byggnad med typkod 120 (lantbruksenhet bebyggd, 213 (småhus, byggnadsvärde mindre än 50 000 kronor), 220 (småhusenhet, helårsbostad), 225 (byggnad på ofri grund/annans mark)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-12-07
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal byggnader:
antal
Andel i procent:
procent
Referenstid
Antal byggnader:
31 december
Andel i procent:
31 december
Datatyp
Antal byggnader:
Stock
Andel i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal byggnader:
Nej
Andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal byggnader:
Nej
Andel i procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000018I