Tätortsbefolkning (tätorter med mer än 30 000 invånare) med vatten inom 300 meter från bostad efter tätort. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om befolkning med vatten inom 300 meter från bostaden. Befolkningen redovisas efter kön, åldersgrupper och totalt. Bostadens läge bestäms av adressplatsen för folkbokföringsadressen. Uppgifter om vatten baseras på GSD fastighetskartan. Endast vattenytor om minst 0,5 hektar ingår. Avståndsberäkningen utgår från fågelavståndet och tar inte hänsyn till fysiska barriärer i form av större vägar och järnvägar.
Andelarna är beräknade efter tätortsbefolkningen inom respektive ålders- och könskategori.
Strävan har varit att beskriva situationen per 31 december 2010. Av undersökningstekniska skäl har det inte varit möjligt att strikt hålla fast vid referenstiden. Dateringen av satellitbilderna som använts som underlag för undersökningen ligger inom intervallet 2010-06-28-2013-08-27.
Befolkningsuppgifter gäller befolkning folkbokförd på adress per 31 december 2011.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-28
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
procent
Andel av tätortsbefolkningen, män:
procent
Andel av tätortsbefolkningen:
procent
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
antal
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
antal
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
antal
Total tätortsbefolkning 65+ år:
antal
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
antal
Total tätortsbefolkning, män:
antal
Total tätortsbefolkning:
antal
Referenstid
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen, män:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 65+ år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning, män:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen:
Stock
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Stock
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Stock
Total tätortsbefolkning, män:
Stock
Total tätortsbefolkning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen:
Nej
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Nej
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Nej
Total tätortsbefolkning, män:
Nej
Total tätortsbefolkning:
Nej
Säsongsrensad
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen:
Nej
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Nej
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Nej
Total tätortsbefolkning, män:
Nej
Total tätortsbefolkning:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000AM