Land och vattenareal inom tätort med omland efter tätort. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-24
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
karin.hedeklint@scb.se

Enhet
Total tätortsareal, hektar:
hektar
Landareal inom tätort, hektar:
hektar
Vattenareal inom tätort, hektar:
hektar
Total areal för tätort med 3 km omland, hektar:
hektar
Landareal för tätort med 3 km omland, hektar:
hektar
Vattenareal för tätort med 3 km omland, hektar:
hektar
Referenstid
Total tätortsareal, hektar:
31 december vart 5:e år
Landareal inom tätort, hektar:
31 december vart 5:e år
Vattenareal inom tätort, hektar:
31 december vart 5:e år
Total areal för tätort med 3 km omland, hektar:
31 december vart 5:e år
Landareal för tätort med 3 km omland, hektar:
31 december vart 5:e år
Vattenareal för tätort med 3 km omland, hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Total tätortsareal, hektar:
Stock
Landareal inom tätort, hektar:
Stock
Vattenareal inom tätort, hektar:
Stock
Total areal för tätort med 3 km omland, hektar:
Stock
Landareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Stock
Vattenareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Total tätortsareal, hektar:
Nej
Landareal inom tätort, hektar:
Nej
Vattenareal inom tätort, hektar:
Nej
Total areal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Landareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Vattenareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Total tätortsareal, hektar:
Nej
Landareal inom tätort, hektar:
Nej
Vattenareal inom tätort, hektar:
Nej
Total areal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Landareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Vattenareal för tätort med 3 km omland, hektar:
Nej
Skapad datum
2019-09-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805A5