Strandlängd inom tätort med 3 km omland efter tätort. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-24
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
karin.hedeklint@scb.se

Enhet
Total strandlängd, km:
kilometer
Obebyggd strandlängd, km:
kilometer
Strandlängd med byggnad inom 100 meter, km:
kilometer
Referenstid
Total strandlängd, km:
31 december respektive år
Obebyggd strandlängd, km:
31 december respektive år
Strandlängd med byggnad inom 100 meter, km:
31 december respektive år
Datatyp
Total strandlängd, km:
Stock
Obebyggd strandlängd, km:
Stock
Strandlängd med byggnad inom 100 meter, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Total strandlängd, km:
Nej
Obebyggd strandlängd, km:
Nej
Strandlängd med byggnad inom 100 meter, km:
Nej
Säsongsrensad
Total strandlängd, km:
Nej
Obebyggd strandlängd, km:
Nej
Strandlängd med byggnad inom 100 meter, km:
Nej
Skapad datum
2019-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805A2