Markanvändningen kring de 10 största tätorterna efter tätort, kmzon och markanvändningsklass. År 1994
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort

Totalt 10 Valda

Sök

kmzon

Totalt 5 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1994 avser undersökningsåret. Det kartunderlag som användes vid undersökningen är från tidigare år. För närmare information om undersökningsförfarandet använd länken till produktbeskrivningen. För tätorterna Göteborg, Malmö, Västerås, Helsingborg och Jönköping ingår eventuell förekomst av Berg i dagen och Blockmark i markanvändningsklassen Övrig öppen mark.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-01-01
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
karin.hedeklint@scb.se

Enhet
Markanvändningen:
hektar
Referenstid
Markanvändningen:
1 januari
Datatyp
Markanvändningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Markanvändningen:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändningen:
Nej
Skapad datum
2019-09-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805A1